O projekcie


Beneficjent MARAFIKI SPÓKA CYWILNA RAFAŁ GADOMSKI I KRZYSZTOF WROŃSKI

Projekt pt.: „Zwiększenie sprzedaży i rozpoznawalności firmy Marafiki S.C. na rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cel projektu: Realizacja zadań w ramach projektu przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej MARAFIKI SC oraz
budowy i regularnej poprawy pozycji konkurencyjnej na zagranicznych rynkach, w tym na poza-unijnym rynku perspektywicznym – USA, który jest zgodny ze strategią ekspansji firmy.

Celem projektu jest promowanie marki produktowej, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynku zagranicznym, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Projekt dotyczy uczestniczenia MARAFIKI w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji branży IT/ICT.W.

Wartość projektu: 330 790,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 281 171,50 zł